(Informationen hämtad från http://www.fiberivarmland.se)